Ljuba Paunić je džez saksofonista koji je nastupio u Triu džez pijaniste Miše Krstića sa Savom Ramnjancem na kontrabasu na drugom Festivalu "Oslobadjanje" 2.11.2014. godine u Domu kulture na Zabrežju, na trgu Zabreški grad u Obrenovcu. Ljuba Paunić je dugogodišnji član Big banda RTS-a.

Give me 5 je svojevrsni pozdrav publici i jazz svetu. To je jazz program festivala "Oslobađanje" za 2020/21. godinu. Podrazumeva pozdrav jazz umetnika kroz navođenje pet albuma koji su najviše uticali na njegov razvoj.

Give Me 5 Ljuba Paunić