Ivar Križić je zagrebački kontrabasista koji je nastupi 6.7.2019. u kvartetu bubnjara Balazs Balogha u UK "Stari grad" na sedmom "Oslobadjanju" uz podršku Collegium Hungaricuma iz Beograd (Tobias Pustelnik saksofon, Anil Bilgen klavir). Dan nakon zemljotresa u Hrvatskoj postavljamo njegov "Give me 5""Give me 5" je svojevrsni pozdrav publici i jazz svetu. To je jazz program festivala "Oslobađanje" za 2020/21. godinu. Podrazumeva pozdrav jazz umetnika kroz navođenje pet albuma koji su najviše uticali na njegov razvoj.

 Radovi Ivara Križića

Ivar je diplomirao u klasi profesora Mortena Ramsbola na Muzičkoj akademiji u Gracu. Njegov rad karakteriše eksperimentalni pristup. Godine 2019. dobio je prvu nagradu na Natjecanju mladih hrvatskih skladatelja (nastupio je uz Petra Ćulibrka – klavir, te Šimuna Matišića – bubnjevi). Iste godine dobio je i Nagradu Hrvatskog društva skladatelja za najbolju obradu tradicionalne teme Ideju Težaki, te posebnu diplomu predsednika ocenjivačkog suda za najbolju autorsku kompoziciju Lateral Shift.

 Ivar Križić "Give me 5": 

1. Charles Mingus - "Oh Yeah"

- Mingus na klaviru, Doug Watkins na kontrabasu, esencija Mingusove glazbene vizije. 

2. Ahmad Jamal Trio - "Ahmad's Blues"

- Ahmad Jamal, Israel Crosby i Vernel Fournier, umjetnost jazz trio interakcije. 

3. Jimmy Heath - "Really Big!"

- Ljepota proširenog jazz ansambla i Percy Heath. 

4. Ornette Coleman - "The Shape of Jazz to Come"

- Sloboda, interakcija i Charlie Haden. 

5. Keith Jarrett - "Belonging"

- Razvijanje jedne nove estetike, mješavina amerike i skandinavije, Palle Danielsson.